Nasze szkolenia

Szkolenie zamknięte dla nauczycieli w szkole

Programowanie dla najmłodszych, czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie

Szkolenie z warsztatami dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w ramach doskonalenia zawodowego  nauczycieli.

Szkolenie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Czas szkolenia: 6h dydaktycznych / Ilość uczestników w grupie: do 20 nauczycieli / Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego

Cena szkolenia dla grupy 1 490 zł brutto

Cel szkolenia: Szkolenie w sposób praktyczny pokazuje jak uczyć programowania w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów, zgodnie z nową podstawą programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych.

Program zajęć: Przedstawiamy najprostsze, a jednocześnie kluczowe elementy przygotowujące do programowania, takie jak:

  • podział procesów złożonych na proste elementy,
  • odwracanie procesów,
  • zapisywanie obrazkowych instrukcji,
  • analizowanie i rozwiązywanie prostych, konkretnych problemów,
  • samodzielne tworzenie języka złożonego z obrazków i tworzenie prostych gier planszowych.

Proponujemy scenariusze zajęć oparte na rzeczywistych sytuacjach, ćwiczeniach ruchowych, grupowej pracy na klasowym dywaniku oraz pracy w parach.

Metody zajęć: ćwiczenia praktyczne – indywidualne i zespołowe, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów.

Po ukończeniu kursu nauczyciel będzie posiadał umiejętność: kształcenia poprzez umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego, algorytmicznego i  abstrakcyjnego myślenia i sposobów przekazywania informacji.

Cena nie obejmuje usługi wynajęcia sali.